O StowarzyszeniuAktualnościStatutCelKontaktHome
O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie Dzieci z Wadą Słuchu „ Chcę słyszeć” zostało założone we wrześniu 2012 r. przez rodziców dzieci z wadą słuchu. Nasi podopieczni to dzieci z różnymi wadami słuchu, których słyszenie często wspomagane jest urządzeniami typu aparaty słuchowe czy implanty ślimakowe.  Naszą opieką obejmujemy dzieci w wieku od kilku miesięcy po nastolatki, zarówno mieszkańców Tychów, jak również innych miast np. Oświęcimia, Katowic, Olkusza.
Na terenie kraju funkcjonuje zaledwie kilka stowarzyszeń dla dzieci z wadą słuchu m.in.. w Krośnie, we Wrocławiu, nie było natomiast na Śląsku tego typu organizacji.  Ze względu na dużą liczbę dzieci z niedosłuchem istniała potrzeba powołania do życia takiej organizacji, która pomoże młodziutkim obywatelom w rozwoju umiejętności komunikacyjnych i językowych oraz wspomoże integrację ze środowiskiem, aby w przyszłości dzieci mogły funkcjonować na tym samym poziomie, co ich rówieśnicy. Stąd pomysł na Stowarzyszenie „Chcę słyszeć”.  

Naszym celem jest poprawa warunków życia i umożliwienie wszechstronnego rozwoju dzieciom z wadą słuchu poprzez pomoc we wszystkich dziedzinach życia, w szczególności w zakresie terapii, rehabilitacji, wychowania i edukacji.

Chcemy rozwijać swoją działalność poprzez organizacje różnego typu form pomocy dla dzieci m.in. terapie –rehabilitację mowy i słuchu, turnusy rehabilitacyjne, zajęcia grupowe. Będziemy organizować szkolenia i warsztaty dla rodziców, opiekunów, nauczycieli przedszkoli i szkół, do których uczęszczają nasi podopieczni. Pragniemy upowszechniać wiedzę oraz osiągnięcia naukowe służące rozwojowi rehabilitacji i profilaktyki niedosłuchu. Współpracujemy z UM, instytucjami społecznymi, kulturalnymi i oświatowymi, dzięki którym nasza pomoc może być jeszcze bardziej skuteczna.

Jesteśmy młodym Stowarzyszeniem, ale dzięki ogromnemu entuzjazmowi, aktywności i zaangażowaniu rodziców, opiekunów, zarządu oraz oczywiście ludzi dobrej woli rozwijamy prężnie swoją działalność, wierząc, że uda nam się zmienić na lepsze życie wielu dzieci z wadami słuchu oraz ich najbliższych.

Skład Zarządu Fundacji:

Prezes - Magdalena Jawień
Wice Prezes ds. merytorycznych - Katarzyna Borys
Wice Prezes ds. organizacyjnych - Ewa Mikołajczyk

Stowarzyszenie Dzieci z Wadą Słuchu „Chcę słyszeć”
ul. Astrów 33
43-100 Tychy

NIP: 6462928946
REGON: 243093915

KRS 0000432575 w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr rachunku: 73 10501399 1000009030146840

Projekt
„CHCĘ SŁYSZEĆ – DAJ MI SZANSĘ”
jest realizowany przy wsparciu
UM TYCHY.


2015 © Stowarzyszenie Dzieci z Wadą Słuchu „Chcę słyszeć” | Projekt strony: fdgstudio.net